dimecres, 18 de gener del 2023

GUERRA ALS PLÀSTICS

 1) CONSCIENCIACIÓ.

     Visionat documental:

    

    Treball des de TEG amb 2n batx C (format bidimensional A4)

2) REUTILITZACIÓ.

    Visionat presentació:


   Treball amb 1r ESO (2ª vida als pàstics. Obres 3D) + audiovisual (conjunt projecte).

    Treball amb 4t ESO (obra artística amb taps).

3) RECICLATGE.

    Pintura mural al pati. Treball en equip multinivell.