dimecres, 14 de setembre del 2016

CLAUS TONALS

CLAUS TONALS

                               La selecció dels diferents valors en una composició és el que produeix el contrast entre les formes, a esta selecció harmònica de valors llumínics se la denomina claus tonals.

                               Les claus tonals es divideixen en dos grans grups segons el seu grau de contrast:
- les claus majors, de major contrast perquè utilitzen qualsevol tono més el blanc i el negre,  i
- les claus menors, de menor contrast perquè utilitzen qualsevol tono harmònic.      

 A la vegada, cada una d’ elles es subdivideixen en altes, intermèdies i baixes, segons el seu grau de lluminositat que el dòna el valor del tono.

La lluminositat general de la imatge la determinarà el valor dels tonos de les majors àrees.


Anem a realitzar els nostres apunts!
Necessitarem 3 làmines A-4!

Les mides emprades per a cada format A4 seran les següents:

En la làmina "Claus tonals contrastades" es farà en cada columna una tècnica diferent. Punts en la 1ª, línies en la 2ª i taca (clarobscur) en la 3ª.
En les altres làmines trieu només una tècnica. Us aconselle el clarobscur.
No oblideu posar els títols.
Ací us deixe els apunts de María Lloret:
        

  PROPOSTA DE TREBALL 1

PROCEDIMENT: LLAPIS DE GRAFIT

SUPORT: 6 paper bàsic A-5

TÈCNICA: Lliure (però és més fàcil amb clarobscur), aplicant la pertinent clau tonal seleccionada.

OBJECTIU: Aplicar correctament les sis claus tonals apreses d'una manera creativa.

ENUNCIAT: Recrear les lletres del teu nom al llarg dels sis formats, aplicant en cada format una clau tonal diferent.

OBSERVACIONS:
 No serà imprescindible que cada format continga una única lletra donada la variabilitat de possibilitats en la creació. Perfectament, una lletra pot quedar ubicada entre dos formats o més depenent del caire expressiu de l’autor. Igualment, s’hauran de distribuir lliurement les sis claus tonals, és a dir, no cal que estiguen per ordre.

EXEMPLE:

  PROPOSTA DE TREBALL 2

PROCEDIMENT: LLAPIS DE GRAFIT

SUPORT: 6 paper bàsic A-5

TÈCNICA: Lliure (però és més fàcil amb clarobscur), aplicant la pertinent clau tonal seleccionada.

OBJECTIU: Aplicar correctament les sis claus tonals apreses d'una manera creativa.

ENUNCIAT: Realitza 6 composicions geomètriques on cadascuna continga una clau tonal diferent (recorda que n'hi han 6, 3 majors i 3 menors). Agafant només 5 tonus (repartits equitativament) en cada clau. 

OBSERVACIONS:
Serà necessari fer esbossos sobre estructures geomètriques adients.

EXEMPLES: